מגמות במערכת הבריאות בישראל

14.11.2013

עם זאת, מערכת הבריאות ממשיכה לתרום להגדלת הפערים בהכנסות ולאבד מיעילותה, משום שעליית מחירי שירותי הרפואה גדולה יותר מעליית מדד...

חוק שיקום נכי נפש בקהילה: הערכת ביניים

14.11.2013

לצד סקירת ההישגים של הרפורמה ותרומתה לשינויים שחלו בשירותי בריאות הנפש, הפרק עומד על הסיכונים שעליה להתמודד עמם. הניתוח יתמקד...

קראו עוד >
  • אורי אבירם

נחוצה רפורמה שתגדיל את חלקו של המימון הציבורי במערכת הבריאות

14.11.2013

עם זאת, חלו במערכת כמה שינויים: במקביל לעליית ביקושים לטיפול רפואי חלה ירידה בשיעור הרופאים באוכלוסייה, כמו גם ירידה בחלקם...

שינויים בהקצאה במערכת הבריאות לקידום שוויון בין המרכז לפריפריה – האומנם?

14.03.2013

הנוסחה החדשה נועדה בעיקר לצמצם את הפערים ההולכים וגדלים בין המרכז לפריפריה ולהביא לשינוי –  שהתבקש זה שנים – בהקצאה...

אוכלוסיית ישראל: עדיין צעירה, אבל מזדקנת

14.03.2013

הודות לשיעור ילודה גבוה ולעולים הצעירים שהגיעו למדינה לפני שנות התשעים של המאה הקודמת, האוכלוסייה בישראל מתאפיינת בשיעור נמוך יחסית...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב