שינויים בהקצאה במערכת הבריאות לקידום שוויון בין המרכז לפריפריה – האומנם?

14.03.2013

הנוסחה החדשה נועדה בעיקר לצמצם את הפערים ההולכים וגדלים בין המרכז לפריפריה ולהביא לשינוי –  שהתבקש זה שנים – בהקצאה...

אוכלוסיית ישראל: עדיין צעירה, אבל מזדקנת

14.03.2013

הודות לשיעור ילודה גבוה ולעולים הצעירים שהגיעו למדינה לפני שנות התשעים של המאה הקודמת, האוכלוסייה בישראל מתאפיינת בשיעור נמוך יחסית...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב