סוגיות מימון וכוח אדם במערכת הבריאות

14.12.2014

בשתי הבעיות הללו יש כדי לסכן את דירוגה הגבוה של ישראל במדדים של בריאות האוכלוסייה. בניגוד למגמות במערכות בריאות מפותחות...

מצב הבריאות ותקצוב המערכת בישראל בראי שיטת ה-DALYs

14.12.2014

בעוד המדדים המקובלים במערכת הבריאות בישראל ובכלל מבוססים לרוב על שיעורי תמותה, מדד ה-DALYs מבוסס על נטל תחלואה שנגרם הן...