מערכת הבריאות: מבט-על

14.12.2018

מודדי הבריאות של ישראל כיום טובים יחסית, אולם הם משקפים את השקעות העבר במערכת. כיום יש סימנים להרעה מסוימת בבריאות...

מה מחירה של הבריאות – ומי משלם עליה?

14.04.2018

חלקה של ההוצאה הכוללת על בריאות מתוך התוצר הלאומי הגולמי בישראל נותר יציב למדי בשני העשורים האחרונים, ועמד על כ-7...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב