בחינת מנגנון העדכון של עלות סל שירותי הבריאות בשנים 1995–2020

27.10.2022

מחקר זה בוחן את התפתחות מנגנון העדכון של עלות סל שירותי הבריאות משנת 1995, שבה נכנס לתוקפו חוק ביטוח בריאות...