תמותה עודפת ותוחלת חיים בישראל בשנת 2020

01.03.2021

מאז פרצה מגפת הקורונה עומדות שאלות בדבר התמותה העודפת מהמגפה במרכז הדיון הציבורי. ברור שמגפת הקורונה הגדילה את התמותה בישראל,...

רופאים בישראל: מגמות במאפייניהם ובהכשרתם

23.12.2020

היצע הרופאים הכולל בכל מקום שהוא נקבע בשני גורמים: מספר בעלי רישיון לעסוק ברפואה, ומספר שעות העבודה השבועי שלהם כרופאים...

קראו עוד >

מערכת הבריאות – 2008

20.02.2009

אופייה הציבורי של מערכת הבריאות בישראל ואיכות כוח האדם במקצועות הבריאות מאפשרים לכאורה קיומם של שירותים ברמה מקצועית גבוהה, הנגישים...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

אי-שיוויון בבריאות ובמערכת הבריאות: הצגת הבעיה וקווים למדיניות להתמודדות עמה

20.09.2007

חורב ואפשטיין מזהים את המוקדים העיקריים בהם נחשפות תופעות של אי-שוויון, בוחנים את התפתחותן, ומובילים בעקבות זאת להמלצה על תכנית...

קראו עוד >
  • טוביה חורב ליאון אפשטיין

תיאגוד בתי-חולים ציבוריים הישראל: הערכת ההתפתחות וחלופות למדיניות

20.11.1997

החוק לביטוח בריאות ממלכתי הסדיר - לטוב ולפעמים לרע - תחומים רבים במערכת הבריאות. אחד התחומים שנשאר פרוץ הוא עניין...

קראו עוד >

שירותי בריאות הנפש על פרשת דרכים: סיכויים וסיכונים לאור חוק ביטוח בריאות ממלכתי

20.11.1997

הרפורמה בשירותי בריאות הנפש בישראל היתה אמורה להיכנס לתוקפה באחד ביוני 1995. היא נחשבת לאחד השינויים הגדולים שהונהג בעקבות חקיקת...

קראו עוד >
  • אורי אבירם

שירותי הבריאות – 1997

20.11.1997

במערכת שתוארה כאן בקצרה פועלים כוחות רבים, לעתים בכיוונים מנוגדים, או לפחות תחרותיים, ולעתים באופן משלים. יעדיהם הבסיסיים לקדם את...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

שוויוניות במערכת הבריאות בישראל

20.02.1997

המסמך גם מציע לקובעי מדיניות כיוונים אפשריים להמשך בדיקת הנושא ולשיפור המצב. בחינת היבטים של שוויוניות במערכת הבריאות, בהקשר להתפתחות...