מערכת הבריאות – 2008

20.02.2009

אופייה הציבורי של מערכת הבריאות בישראל ואיכות כוח האדם במקצועות הבריאות מאפשרים לכאורה קיומם של שירותים ברמה מקצועית גבוהה, הנגישים...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב