עשירון השכר העליון של העובדים בישראל

16.08.2022

מיהם שיאני השכר של ישראל? המחקר בדק מהם המאפיינים של עובדים המשתייכים לעשירון השכר העליון. עם עובדי העשירון העליון בשוק...

יום האישה הבין-לאומי 2022: על פערי שכר מגדריים בישראל ויכולת ההשפעה של המחקר

28.02.2022

מאז צוין לראשונה יום האישה הבין-לאומי בשנת 1909 עבר מעמדן של נשים בעולם המערבי תהפוכות ושינויים רבים, ואי-השוויון המגדרי הלך...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הצצה לדוח מצב המדינה 2021

30.01.2022

מגפת הקורונה חוללה את אחד הזעזועים החמורים ביותר שחוותה ישראל בשנים האחרונות מבחינה כלכלית, חברתית, חינוכית ודמוגרפית, והשלכותיה הדרמטיות יישארו...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

שוק העבודה בישראל בעקבות הקורונה: מבט-על

26.12.2021

מגפת הקורונה וצעדי הריחוק החברתי שננקטו בעקבותיה חוללו בשוק העבודה הישראלי, כמו בשוקי עבודה במדינות רבות אחרות, את אחד הזעזועים...

תשואה מהשכלה ומניסיון בשוק העבודה בישראל

26.12.2021

הקשר בין הון אנושי לבין תעסוקה ושכר נדון לא מעט במחקר הכלכלי בשנים האחרונות. המחקר בוחן את הנושא בהקשר הישראלי...

על הקשר בין ריבוי צעירים, פשיעה אלימה ומחסורים בשוק הנישואים הערבי בישראל

19.12.2021

لتحميل الدراسة كاملة  קיימת הסכמה רחבה במחקר באשר למתאם החיובי בין ריבוי צעירים מנותקים חברתית – כפי שמשתקף בשיעורים גבוהים...

מביאים את מחוז הדרום אל מרכז הדיון במדיניות

23.08.2021

התפיסה הרווחת בנוגע לפריפריה הגיאוגרפית של ישראל, במיוחד הצפון והדרום, היא שבאזורים אלו נמצאים ריכוזים גבוהים יותר של האוכלוסיות החלשות...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

מחוז הדרום בישראל: פרופיל חברתי ודמוגרפי

07.06.2021

מחקר זה מתמקד בשינויים בפרופיל החברתי-דמוגרפי והכלכלי של מחוז הדרום בישראל, שכולל בעיקרו את הנגב. פרק המבוא מבהיר כמה נושאים...

טענו עוד...