חמישית מהישראלים מטפלים בבן משפחה. מה מאפיין אותם?

30.05.2023

מחקר חדש של מרכז טאוב בחן אוכלוסייה שהצרכים שלה והשפעתה על המשק כמעט לא עולים לדיון. כמיליון ומאתיים אלף איש...

דפוסי הגירה בערים המעורבות בישראל: היבטים חברתיים-כלכליים

23.05.2023

מחקר חדש של מרכז טאוב בדק את דפוסי ההגירה בתוך ישראל בשנים 2017–2020 בשמונה הערים המעורבות בישראל לפי השתייכות לאשכול...

בני משפחה מטפלים בישראל: ניתוח, אפיון והשפעה על שוק העבודה

10.05.2023

כמיליון ומאתיים אלף איש בישראל מטפלים בבני משפחה עם מוגבלות כלשהי ללא תמורה כספית, ורבים מהם מטפלים ביותר מאדם אחד....

לכבוד יום האישה מרכז טאוב מפרסם נתונים עדכניים על הפערים המגדריים בשוק העבודה

01.04.2023

החודש, בתזמון מושלם לרגל יום האישה הבין-לאומי, פרסמנו מחקר חדש שמציג נתונים עדכניים על הפערים המגדריים בשוק העבודה ומראה שב-2018...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

שוק העבודה בישראל: מבט-על

29.12.2022

עיקרי המחקר: המחקר סוקר את השינויים בתעסוקה ובשכר בענפים כלכליים שונים ובקרב אוכלוסיות שונות, את ההשקעה בהון האנושי של העובדים...