שוק העבודה בחברה פלורליסטית

14.11.1998

בעבודה זו נתמקד בעיקר בנושאי הפלורליזם העדתי והאתני של החברה הישראלית, ובמידה פחותה גם בנושא המיגדר (ג'נדר) ומקום המגורים. נתייחס...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט