תעסוקה ושכר – 2007

22.04.2008

ההתאוששות מתבטאת בגידול שחל במדדים העיקריים בתחום זה: שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי, שעמד בראשית העשור על 54 אחוז, עלה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ