האם ההכנסות בישובים כפריים מושפעות על ידי מרכזים עירוניים סמוכים?

14.09.2010

קשר זה נגזר משיווי המשקל בין הגירה מהכפר אל העיר והגירה בכיוון ההפוך מהעיר את הכפר, כמו גם מאפשרויות היוממות...

קראו עוד >
  • איל קמחי שרית מנחם

השכלה, עבודה ומגמות ארוכות טווח

22.07.2010

מדינת ישראל מתמודדת היום עם מספר בעיות במישור החברתי-כלכלי: שיעורי עוני ואי-שוויון בהכנסות גבוהים במיוחד ושיעורי צמיחה כלכלית נמוכים –...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

כמה מינימאלי השכר, כמה שלילי המס?

14.07.2010

שיעורי אי-תעסוקה בישראל הם מהגבוהים בעולם המערבי. שיעורי העוני ואי-השוויון הגבוהים במדינה הובילו לדרישה להעלות באופן משמעותי את שכר המינימום...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

אבטלה לעומת אי-תעסוקה בישראל

14.05.2010

שיעורי האבטלה בישראל היו גבוהים מהממוצע המערבי במשך שנים רבות, גם לפני המיתון של תחילת שנות האלפיים. בשנת אלפיים –...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

גידול באי-התעסוקה בקרב גברים בשלושת העשורים האחרונים

14.05.2010

לפני שלושה עשורים, שיעורי אי-התעסוקה של גברים ישראלים לא-חרדיים בגילאי העבודה העיקריים (35-54) היו דומים מאוד לשיעור הממוצע במדינות המפותחות...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

ירידה באי-התעסוקה בקרב נשים בשלושת העשורים האחרונים

14.05.2010

תמונת מצב בתעסוקה בקרב נשים בגילאי 35-54 שונה בתכילת מזן של הגברים, הן בישראל והן במדינות ה-OECD. בזמן שחלה עלייה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

שוק העבודה – היום, בעבר ובהשוואה למערב

13.04.2010

לא כך היתה התמונה לפני שלושה עשורים. הפרק מראה כיצד השתנו – לפעמים, השתנו מאוד – דפוסי העבודה בקרב יהודים...

קראו עוד >
  • דן בן-דוד

אי שוויון בהכנסות בישובים קטנים: מיעוטים, השכלה וילודה

14.02.2010

 כמחצית מאוכלוסייה זו היא ערבית, וההכנסה לנפש במשפחות ערביות היא רק כ-60% מהממוצע. עם זאת, אי השוויון בקרב המשפחות הערביות...

קראו עוד >
  • איל קמחי