רפורמות בהעסקת עובדים זרים בישראל

14.12.2012

במסגרת הרפורמה בוטל “הסדר הכבילה”, שכבל את העובד למעסיק מסוים, ויושמה שיטה חלופית – “הסדר התאגידים”. על פי החלופה הותרה...

קראו עוד >
  • יורם עידה

מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר

13.12.2012

לאורך העשורים האחרונים הירידה בתעסוקת הגברים רווחת בעיקר בקרב המשכילים פחות, בעוד העלייה בתעסוקת הנשים מיוחסת כמעט אך ורק לעליית...

קראו עוד >
  • איל קמחי

שינויים בנתוני סקר כוח אדם ומשמעותם

13.12.2012

ההבדלים המרכזיים היו שינוי גדול במסגרת הדגימה ומעבר מסקר רבעוני לסקר חודשי, ומתברר שהם הביאו לכמה שינויים משמעותיים ביותר בנתונים....

קראו עוד >
  • ערן ישיב

האבטלה במגזר הערבי גבוהה בהרבה ממה שנהוג היה לחשוב

13.12.2012

בינואר 2012 החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לערוך את סקר כוח האדם שלה במתכונת חדשה. השינויים כללו הרחבה של מסגרת הדגימה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

אי שוויון בהכנסות בין ובתוך קבוצות אוכלוסייה בישראל: 1997 – 2010

14.09.2012

לכל היותר ניתן להסביר כ-20% מאי השוויון באופן זה. כ-80% מאי השוויון הם בתוך קבוצות האוכלוסייה. החלוקה המשמעותית ביותר של...

קראו עוד >
  • איל קמחי מיכל שפיר-תדהר