האם שוק העבודה בישראל מקוטע?

13.08.2013

במודל בעל שלושה מקטעים אנו מבחינים בין מקטע שבו השכר נמוך ומקטע שבו השכר גבוה, וכן מקטע נוסף בעל שונות...

קראו עוד >
  • איל קמחי עזרא פישמן