הכלכלה השחורה בישראל

22.12.2014

ההערכה היא שצמצום ממדי הכלכלה השחורה במחצית יניב למדינה הכנסות בהיקף של 4–3 אחוזי תמ"ג, שהם כ-40–30 מיליארד שקלים. באמצעות...

קראו עוד >
  • נעם גרובר

רפורמה בשוק העבודה של ישראל ואופציית ה-Flexicurity

14.12.2014

מדיניות ה-Flexicurity מקנה למעסיקים גמישות גבוהה יחסית בהעסקה ובפיטורים של עובדים, ובה בעת מעניקה לעובדים רשת ביטחון כלכלית ומגבירה את...

קראו עוד >
  • דן בן-דוד ליאורה בוורס

מגמות באי שוויון בשכר העבודה בישראל

14.12.2014

לאורך התקופה גדלה התמורה, או התשואה, להשכלה, נתון שהיה עשוי להוביל לגידול באי השוויון בשכר. אלא שבפועל פערי השכר דווקא...

פנסיה ממלכתית לעומת פנסיה פרטית

13.08.2014

ההשוואה כוללת כמה ממדים: יעילות האכיפה והגבייה, היכולת לקיים תחרות משוכללת בשוק ההון בישראל, והעקרונות של ביטוח ממלכתי לעומת ביטוח...

קראו עוד >
  • שלמה יצחקי דניאל פרמיסלר

פריון נמוך: בעיה מערכתית במשק הישראלי

22.07.2014

אחת המטרות העיקריות של קובעי המדיניות היא לשפר את רמת החיים במדינה, הנמדדת בדרך כלל באמצעות התוצר המקומי הגולמי (תמ”ג)...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

תכנית מערכתית לטיפול שורש באתגרים הכלכליים-חברתיים המרכזיים של ישראל

21.02.2014

עיקרי התכנית: מעגל המדיניות הראשון: יצירת תמריצים והענקת כלים לעבודה מעגל המדיניות השני: יצירת סביבה תומכת ומסייעת מעגל המדיניות השלישי:...

קראו עוד >
  • דן בן-דוד