הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל ל-OECD: השוואה ענפית רב-שנתית

22.12.2015

פרק זה מציג לראשונה השוואה רב-שנתית מפורטת של התפתחות פריון העבודה בענפי הכלכלה בישראל וב-12 מדינות OECD (להלן OECD12), וסוקר...

קראו עוד >
  • איתן רגב גלעד ברנד

מצבם החברתי-כלכלי של צעירים בישראל

22.12.2015

כל דור מתאפיין בתכונות, ערכים, נורמות ומוסר עבודה משלו. הצעירים של ימינו הם בני דור ה-Y, הידוע גם כדור המילניום,...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

שוק עבודה דואלי: מגמות בפריון, בשכר ובהון האנושי בענפי המשק

22.12.2015

המשק הישראלי מתאפיין בדואליות מחריפה. בקצהו האחד יש תעשיות יצואניות משגשגות שפריון העבודה בהן גבוה ועולה במהירות, ומנגד, יתר המגזר...

קראו עוד >
  • גלעד ברנד איתן רגב

הגידול במספר המפרנסים והשלכותיו על הכנסות משקי הבית

13.12.2015

המשק הישראלי נמצא בצמיחה, אולם השכר הריאלי לא עלה מאז תחילת שנות האלפיים. ההקלות שחלו בשיעורי מס ההכנסה באותה תקופה...

עובדי קבלן בישראל

13.12.2015

השיח הציבורי בישראל עוסק רבות בתופעת עובדי הקבלן: עובדים המועסקים דרך צד שלישי, אשר זכויותיהם ותנאי העסקתם לרוב נחותים לעומת...

קראו עוד >
  • נעם גרובר

מקצועות בסיכון: מגמות המחשוב בשוק העבודה בישראל

13.12.2015

בשנים האחרונות יש עדות להתפתחות טכנולוגית מואצת, המשנה את פני עולם התעסוקה. שינויים אלו מעלים כמה שאלות: כיצד ייראה שוק...

מצבם החברתי-כלכלי של צעירים בישראל

13.12.2015

פרק זה בוחן את ההתפתחויות במאפיינים הכלכליים והחברתיים של צעירים בגילי 18–34 בישראל מאז 1995, תוך חלוקה לפי קבוצות גיל...

קראו עוד >
  • הדס פוקס

רוקחים ערבים בשוק העבודה בישראל

13.11.2015

כבר שנים רבות מתמודדת האוכלוסייה הערבית עם קשיים בשוק העבודה, ובכלל זה שיעורי תעסוקה נמוכים יחסית, מיעוט נשים עובדות וייצוג...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב