השתלבותם של רוקחים ערבים בשוק העבודה בישראל

13.08.2015

המחקר מתמקד בענף הרוקחות, היות  שבעשור האחרון נכנסו למקצוע ערבים רבים ושיעור גבוה מהם עובדים בעסקים בבעלות ובניהול של יהודים....

קראו עוד >
  • נח לוין-אפשטיין אלכסנדרה קלב ארז מרנץ שמרית סלונים