רוקחים ערבים בשוק העבודה בישראל

13.11.2015

כבר שנים רבות מתמודדת האוכלוסייה הערבית עם קשיים בשוק העבודה, ובכלל זה שיעורי תעסוקה נמוכים יחסית, מיעוט נשים עובדות וייצוג...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב