פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי

13.12.2016

תקציר מנהלים פערי השכר בין נשים לגברים בשוק העבודה הישראלי עמדו על 35 אחוזים בשנת 2016. פער זה נחקר לעומק,...

קראו עוד >
  • הדס פוקס

עבודה וחיי משפחה: מדיניות חופשת הלידה בישראל

13.07.2016

תעסוקת נשים שיעורי התעסוקה של נשים בישראל גבוהים יחסית, ואף עולים עם הזמן. ב-2014 היה שיעור התעסוקה בקרב נשים ישראליות...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

נשים והורים בשוק העבודה – ישראל לעומת ה-OECD

15.06.2016

כל דיון מהותי במצבן הכלכלי של נשים בישראל, במיוחד בנוגע למדדים בשוק העבודה, צריך להביא בחשבון את המגמות הדמוגרפיות הייחודיות...

קראו עוד >
  • ליאורה בוורס הדס פוקס

אנלוגי בעולם דיגיטלי: מגמות המחשוב בשוק העבודה בישראל

28.01.2016

השוק המודרני הוא דינמי ומעוצב לאור מגוון השפעות, וביניהן התפתחויות טכנולוגיות, גלובליזציה והעדפות משתנות של צרכנים. אף שההתפתחות הטכנולוגית המואצת...