מעבודה לגמלאות: הפער המגדרי בפנסיה בישראל

22.09.2018

מן הממצאים העיקריים: 1) ההכנסות החודשיות מפנסיה תעסוקתית של נשים נמוכות יותר משל גברים בממוצע, משום שנשים מרוויחות פחות בממוצע,...