שוק העבודה בישראל בעקבות הקורונה: מבט-על

26.12.2021

מגפת הקורונה וצעדי הריחוק החברתי שננקטו בעקבותיה חוללו בשוק העבודה הישראלי, כמו בשוקי עבודה במדינות רבות אחרות, את אחד הזעזועים...

תשואה מהשכלה ומניסיון בשוק העבודה בישראל

26.12.2021

הקשר בין הון אנושי לבין תעסוקה ושכר נדון לא מעט במחקר הכלכלי בשנים האחרונות. המחקר בוחן את הנושא בהקשר הישראלי...

על הקשר בין ריבוי צעירים, פשיעה אלימה ומחסורים בשוק הנישואים הערבי בישראל

19.12.2021

لتحميل الدراسة كاملة  קיימת הסכמה רחבה במחקר באשר למתאם החיובי בין ריבוי צעירים מנותקים חברתית – כפי שמשתקף בשיעורים גבוהים...