שוק העבודה בישראל: מבט-על

29.12.2022

עיקרי המחקר: המחקר סוקר את השינויים בתעסוקה ובשכר בענפים כלכליים שונים ובקרב אוכלוסיות שונות, את ההשקעה בהון האנושי של העובדים...