בינה מלאכותית ושוק העבודה הישראלי

30.05.2024

מרכז טאוב מפרסם מחקר הבוחן את רמת החשיפה לבינה מלאכותית בשוק העבודה הישראלי ואת מאפייניה. לצורך זה השתמשו החוקרים מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין, פרופ' בני בנטל, פרופ' אבי וייס ופרופ' אלכס וינרב בכמה מדדים להערכת ההשפעה הצפויה של הבינה המלאכותית על שוק העבודה בישראל.

מאפייני החשיפה כפי שנמצאו במחקר מאפשרים להעריך ולִצפות אילו מקצועות בישראל יושפעו מהבינה המלאכותית יותר ואילו פחות, ובהתאם לכך – אילו אוכלוסיות צפויות "להרוויח" ממנה ואילו עלולות להינזק.

שוק העבודה ההדוק בישראל – ינואר עד ספטמבר 2023

14.01.2024

פרק זה מציג את התמורות וההתפתחויות בשוק העבודה לאחר משבר הקורונה. חוקרי מרכז טאוב מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין ופרופ'...