הסקר החברתי – 2008

21.02.2009

הסקר מהווה תוספת חשובה לתמונת המצב החברתי, המוצגת בדו"ח השנתי של המרכז. כמדי שנה, גם השנה הוצגו מספר שאלות בניסוח...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

שירותי הרווחה האישיים – 2008

21.02.2009

האחריות לפיתוח השירותים, לקביעת תוכנם, להגדרת הזכאים להם ולמימונם מתרכזת בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשויות המקומיות (מחלקות הרווחה), אך...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

מערכת הביטחון הסוציאלי – 2008

21.02.2009

התכניות מתמקדות בהקלה על עוני; בשמירה על רמת חיים של כלל האזרחים; בפיזור הכנסותיו של הפרט על פני תקופות חייו;...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הגנה על נוטלי משכנתאות: אחריות המדינה לרשתות הביטחון

21.08.2008

ברוב שנות המדינה לא התעורר צורך להתמודד עם קשיים של לווים בהחזרת תשלומי המשכנתא. גם לא התפתחו כלים נאותים להגנה...

קראו עוד >
  • גילת בן-שטרית

קווים למדיניות זיקנה בישראל: הזיקנה בין נטל לנכס

21.01.2008

גם בהקשר הנוכחי של סוגיית ההזדקנות והזיקנה נתייחס לשני הממדים של מצרף זה, בדגש מיוחד על היבטים של "נטל" לעומת...

קראו עוד >
  • יעקב קופ רוני בר-צורי

שירותי רווחה אישיים – 1997

21.11.1997

תקציבי השירותים האישיים בשנות התשעים שונים לבלי היכר לעומת אלו של שנות השמונים, ברמתם אך במיוחד בהרכבם ובאופן מימונם. היקף...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הממד השוויוני בפעילות שירותי הרווחה האישיים

21.02.1997

שאלת השוויוניות בפעילות שירותי הרווחה האישיים בחנו תוך התייחסות לממדים שונים: זמינות של שירותי רווחה אישיים זהים בהיקף ובטיב לאוכלוסיות...

קראו עוד >
  • יוסף קטן

העולים מחבר העמים בין התבדלות לאינטגרציה

21.03.1995

הפירסום יסופק לפי בקשה....

קראו עוד >
  • משה ליסק