עקורים בארצם: כיצד לסייע לקהילות המפונים?

24.11.2023

מרכז טאוב מפרסם מסמך מיוחד המצביע על צעדים חשובים על מנת לתת מענה למפונים ולעקורים מעוטף עזה ומיישובי הצפון. המסמך סוקר...

קראו עוד >
  • רומי וולוך

האם תווי המזון ניתנים לאלה שזקוקים להם ביותר?

27.09.2023

בתחילת החודש דן בג"ץ בעתירות נגד תוכנית חלוקת תווי המזון של משרד הפנים. כזכור, בשנת 2021 בעת משבר הקורונה חילקה...

אי-ביטחון תזונתי בישראל: האם תוכנית תווי המזון היא הפתרון?

13.09.2023

16% מהמשפחות בישראל סובלות מאי-ביטחון תזונתי ו-21% מהאוכלוסייה חיים מתחת לקו העוני – נתונים חמורים מאוד בהשוואה למרבית מדינות הרווחה....

חמישית מהישראלים מטפלים בבן משפחה. מה מאפיין אותם?

30.05.2023

מחקר חדש של מרכז טאוב בחן אוכלוסייה שהצרכים שלה והשפעתה על המשק כמעט לא עולים לדיון. כמיליון ומאתיים אלף איש...

דפוסי הגירה בערים המעורבות בישראל: היבטים חברתיים-כלכליים

23.05.2023

תקציר מחקר של מרכז טאוב בדק את דפוסי ההגירה בתוך ישראל בשנים 2017–2020 לפי השתייכות לאשכול חברתי-כלכלי של המהגרים ואת...

תוכנית תווי המזון בישראל – חלופות מדיניות

11.05.2023

ממצאים ראשונים מתוך מחקר של מרכז טאוב אי-ביטחון תזונתי ועוני הם שתי בעיות חברתיות מרכזיות בחברה הישראלית, אשר מחייבות הרחבה...

בני משפחה מטפלים בישראל: ניתוח, אפיון והשפעה על שוק העבודה

10.05.2023

כמיליון ומאתיים אלף איש בישראל מטפלים בבני משפחה עם מוגבלות כלשהי ללא תמורה כספית, ורבים מהם מטפלים ביותר מאדם אחד....

מגמות עכשוויות בנישואים וגירושים בישראל

29.12.2022

תקציר המחקר מציג את התמורות והמגמות בשיעורי הנישואים והגירושים בקבוצות אוכלוסייה שונות בישראל. הממצאים מצביעים על שינוי בדפוסים אלו בעיקר...