שירותי רווחה אישיים – 2000

15.11.2000

קבוצות אלו מהוות את החוליות החלשות והפגיעות בחברה. הפרק מתאר את השירותים השונים בתחום זה ואת אוכלוסיית מקבלי השירותים. הוא...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

בריאות חברתית – אינדיקטורים נבחרים – 2000

15.11.2000

; האינדיקטורים שלוקטו, שישה עשר במספר, מאורגנים בארבעה פרקים: דמוגרפיה; אבטלה, תלות ואי-שוויון; עוני; אלימות ונזקי גוף. המאמר מופיע כפרק בפרסום...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

סקר שירותי רווחה – 2000

15.11.2000

אלו הם, ללא ספק, כלי מדידה מתאימים לניתוח הרווחה בישראל ומידת תרומתם של השירותים הממשלתיים לקידומה. עם זאת, להשלמת התמונה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

טיפול ופיצוי נפגעי פשיעה אלימה בישראל

15.11.2000

בשנים האחרונות גברה המודעות לעבירות מין, הנחשבות כפשיעה אלימה לכל דבר והן כלולות באותו פרק בחוק. גניבות, מעשי הונאה, סחיטה...

קראו עוד >
  • אורי ינאי

עניי עירך קודמים: הגיוון בשירותי רווחה

15.08.2000

שירותי הרווחה בישראל מתאפיינים גם הם על-ידי פלורליזם והפרדה מצד אחד, ומצד שני על-ידי הומוגניות ואחידות. לגורמים השונים הדוחפים לשני...

קראו עוד >
  • יוסף קטן