מגדר במדינת הרווחה בישראל: התפתחויות וסוגיות

15.03.2001

המחברים מציינים כי חל שיפור במצבן של הנשים ובתחומים מסוימים צומצמו הפערים, אולם השוויון טרם הושג וקיימים עדיין פערים גדולים....

קראו עוד >

מגדר במדינת הרווחה בישראל: התפתחות וסוגיות

15.02.2001

מטרתה של העבודה לתרום לקידום הדיון על-ידי סקירת היבטים שונים של מגדר במדיניות הרווחה בישראל, תוך התמקדות בסוגיות אחדות הקשורות למדיניות החברתית...

קראו עוד >