שירותי רווחה אישיים – 2003

15.12.2003

במצב שבו לא קטנו צרכיה של האוכלוסייה הנזקקת לתמיכה, וכאשר התמיכות הישירות צומצמו, סביר לצפות לגידול בביקוש לשירותי רווחה אישיים....

קראו עוד >
  • יעקב קופ

סקר שירותי רווחה – 2003

15.12.2003

הסקר מהווה כלי משלים לניתוח ההקצאה לשירותים חברתיים, בהציגו את חוות דעתם של מקבלי השירותים – כלל הציבור. כמדי שנה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ