שירותי רווחה אישיים – 2004

15.12.2004

מצב זה מקשה על קביעה ברורה של סוגי הצרכים הנכללים בטווח פעולתם או מצויים מחוצה לו, ועל מיקומם בסולם עדיפויות,...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

תשלומי העברה – מערכת הביטוח הלאומי – 2004

15.12.2004

המעברים המתרחשים והצפויים להתרחש של אוכלוסיות חלשות בין מצבי תעסוקה למצבי אבטלה מובנים בשוק העבודה הנוכחי. מצבים אלה מחייבים להנהיג...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הסקר החברתי – 2004

15.12.2004

הסקר מהווה כלי משלים לניתוח ההקצאה לשירותים חברתיים, בהציגו את חוות דעתם של מקבלי השירותים – כלל הציבור, והוא מעשיר...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מדיניות רווחה לילדים ונוער

15.05.2004

המאמר מתמקד בילדים כאוכלוסיית יעד של שירותי הרווחה, ובמיוחד באוכלוסיית הילדים החשופה לסיכונים מסוגים שונים. רק חלק מילדים אלה מטופלים על-ידי...

קראו עוד >
  • יגאל בן-שלום רוני בר-צורי

מדיניות רווחה לילדים ולנוער

15.05.2004

המאמר של יגאל בן-שלום ורוני בר-צורי סוקר את התחום של הקצאת המשאבים לילדים בישראל וממפה את הגורמים הפועלים ב"זירה", שחלק...

קראו עוד >
  • יגאל בן-שלום רוני בר-צורי