תשלומי העברה – מערכת הביטוח הלאומי – 2005

15.12.2005

חלק מהקצבאות ניתנות באופן אוניברסלי (קצבאות זיקנה וילדים), והאחרות מותנות בעמידה בקריטריונים ובמבחנים מוקדמים (כמו, למשל, הבטחת הכנסה וביטוח אבטלה)....

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הסקר החברתי – 2005

15.12.2005

אנו מציגים את תשובות הציבור לשאלות ששאלנו על רמת החיים, על מצב התעסוקה, על הביטחון האישי, ועל רמת שירותי החינוך...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

יעילות ואיכות בבתי אבות סיעודיים: מלכ"רים לעומת מוסדות עסקיים

15.12.2005

לפיכך, לשאלות של יעילות בתי האבות ואיכות השירות שהם מספקים יש חשיבות רבה. התמקדנו בענף בתי האבות, אך ההרחבה מתבקשת...

קראו עוד >
  • ישראל לוסקי יהודית גבעון