זכויות זקנים, משפט והשלטון המקומי

15.01.2006

במקביל לכך קטן בהתמדה באוכלוסיית ישראל שיעור הילדים ותהליך זה מאיץ את המשך הזדקנות האוכלוסייה. על אף תהליך ההזדקנות, ישראל...

קראו עוד >
  • ישראל דורון