שירותי רווחה אישיים – 2005

15.12.2007

אין ספק כי בעת הזו לשירותי הרווחה האישיים תפקיד העשוי להיות קריטי. הם אמורים לבטא יותר מכל את יכולתה של...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

קליטת העולים במערכת הביטחון הסוציאלי

20.10.2007

 גם בישראל, ששיעורי המהגרים בה מהגבוהים בעולם, עולות שאלות רבות בתפר שבין מערכת הביטחון הסוציאלי  ההגירה – העלייה. מהמחקר שערכנו עולה,...

קראו עוד >

הפרטה חלקית של שירותי רווחה אישיים

15.08.2007

כתוצאה מכך חלק נכבד מן השירותים, שהממשלה מחויבת מתוקף החוק או מעוניינת לספקם לאוכלוסיות שונות, ניתנים באמצעות ארגונים לא-ממשלתיים, ובתוכם...

קראו עוד >
  • יוסף קטן

הפרטת השיכון הציבורי: שינוי או המשכיות במדיניות הדיור

15.08.2007

בסוף שנות השישים התקרב מספר היחידות בדיור הציבורי ל-206,000, כ-23 אחוז ממלאי הדירות במדינה. אולם מאז, משקל הדיור הציבורי ומספר...

קראו עוד >
  • אליה ורצברגר

הרפורמה בקליטת העלייה: מקליטה מוסדית לקליטה ישירה בקהילה

15.08.2007

השוני מתייחס בעיקר לקליטה הראשונית עד לתום השנה הראשונה. בראשית שנות התשעים נזנח במידה רבה מסלול הקליטה הדומיננטי, שעל פיו...

קראו עוד >
  • אלעזר לשם

מהפכת זכויות הילד והשירותים החברתיים לילדים

15.08.2007

השינוי החברתי התבטא בשינוי משמעותי במדיניות החברתית כלפי ילדים בישראל ובשירותי הרווחה עבורם. העובדה שהשינוי התרחש במקביל לתהליך נסיגה וצמצום...

קראו עוד >
  • אשר בן-אריה מיכל קמחי

מדיניות כלפי אנשים עם נכויות: מחקיקה סוציאלית לחקיקה זכויות

15.08.2007

פרק זה עוסק בעיצוב המדיניות והחקיקה כלפי אנשים עם נכויות בישראל מהקמת המדינה ועד היום. אנו מציגים תחילה נתונים על...

קראו עוד >
  • אריק רימרמן שירלי אברמי

רשת ביטחון סוציאלי וחורים גדולים בה: המדיניות כלפי תכניות הבטחת הכנסה

15.08.2007

הפרק נועד לתאר ולהסביר את השינויים שנערכו בתכנית הבטחת הכנסה בראשית שנות האלפיים, תוך הדגשה של שני מישורים עיקריים, המישור...