שירותי הרווחה האישיים – 2006

15.05.2007

האחריות לפיתוח השירותים, לקביעת תוכנם, ולמימונם מתרכזת בידי משרד הרווחה ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, בעוד אספקת רוב השירותים הועברה זה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מערכת הביטחון הסוציאלי – 2006

15.05.2007

מערכת זו כוללת שורה ארוכה של תכניות, המופעלות ברובן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, אך גם באמצעות משרדי ממשלה אחרים (הביטחון,...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הסקר החברתי – 2006

15.05.2007

כמדי שנה גם השנה הקפדנו להמשיך ולשאול מספר שאלות בניסוח זהה לשנים קודמות, כדי להבטיח שבתחומים אלה, בהם נשאל הציבור...

קראו עוד >
  • יעקב קופ