מהפכת זכויות הילד והשירותים החברתיים לילדים

15.08.2007

השינוי החברתי התבטא בשינוי משמעותי במדיניות החברתית כלפי ילדים בישראל ובשירותי הרווחה עבורם. העובדה שהשינוי התרחש במקביל לתהליך נסיגה וצמצום...

קראו עוד >
  • אשר בן-אריה מיכל קמחי

מדיניות כלפי אנשים עם נכויות: מחקיקה סוציאלית לחקיקה זכויות

15.08.2007

פרק זה עוסק בעיצוב המדיניות והחקיקה כלפי אנשים עם נכויות בישראל מהקמת המדינה ועד היום. אנו מציגים תחילה נתונים על...

קראו עוד >
  • אריק רימרמן שירלי אברמי

רשת ביטחון סוציאלי וחורים גדולים בה: המדיניות כלפי תכניות הבטחת הכנסה

15.08.2007

הפרק נועד לתאר ולהסביר את השינויים שנערכו בתכנית הבטחת הכנסה בראשית שנות האלפיים, תוך הדגשה של שני מישורים עיקריים, המישור...

עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות

15.08.2007

קביעת מדיניות מאופיינת בהעדפות, בבחירה בין חלופות שונות ובקבלת החלטות המנחות פעילויות והתנהגויות בכל תחומי החיים. אך יש להדגיש, שגם...

קראו עוד >

עיצוב מדיניות הרווחה בישראל, 2000-2005

15.08.2007

בין הגורמים העיקריים היו השינויים הפוליטיים-אידיאולוגיים, שהתחוללו בארץ בשנים 2005-2000; השינוי הרדיקלי שהתחולל באופי משטר הרווחה שהיה נהוג במדינת ישראל;...

קראו עוד >
  • אברהם דורון

הפרטה חלקית של שירותי רווחה אישיים

15.08.2007

כתוצאה מכך חלק נכבד מן השירותים, שהממשלה מחויבת מתוקף החוק או מעוניינת לספקם לאוכלוסיות שונות, ניתנים באמצעות ארגונים לא-ממשלתיים, ובתוכם...

קראו עוד >
  • יוסף קטן

הפרטת השיכון הציבורי: שינוי או המשכיות במדיניות הדיור

15.08.2007

בסוף שנות השישים התקרב מספר היחידות בדיור הציבורי ל-206,000, כ-23 אחוז ממלאי הדירות במדינה. אולם מאז, משקל הדיור הציבורי ומספר...

קראו עוד >
  • אליה ורצברגר

הרפורמה בקליטת העלייה: מקליטה מוסדית לקליטה ישירה בקהילה

15.08.2007

השוני מתייחס בעיקר לקליטה הראשונית עד לתום השנה הראשונה. בראשית שנות התשעים נזנח במידה רבה מסלול הקליטה הדומיננטי, שעל פיו...

קראו עוד >
  • אלעזר לשם