הרפורמה בקליטת העלייה: מקליטה מוסדית לקליטה ישירה בקהילה

15.08.2007

השוני מתייחס בעיקר לקליטה הראשונית עד לתום השנה הראשונה. בראשית שנות התשעים נזנח במידה רבה מסלול הקליטה הדומיננטי, שעל פיו...

קראו עוד >
  • אלעזר לשם

מהפכת זכויות הילד והשירותים החברתיים לילדים

15.08.2007

השינוי החברתי התבטא בשינוי משמעותי במדיניות החברתית כלפי ילדים בישראל ובשירותי הרווחה עבורם. העובדה שהשינוי התרחש במקביל לתהליך נסיגה וצמצום...

קראו עוד >
  • אשר בן-אריה מיכל קמחי

מדיניות כלפי אנשים עם נכויות: מחקיקה סוציאלית לחקיקה זכויות

15.08.2007

פרק זה עוסק בעיצוב המדיניות והחקיקה כלפי אנשים עם נכויות בישראל מהקמת המדינה ועד היום. אנו מציגים תחילה נתונים על...

קראו עוד >
  • אריק רימרמן שירלי אברמי

רשת ביטחון סוציאלי וחורים גדולים בה: המדיניות כלפי תכניות הבטחת הכנסה

15.08.2007

הפרק נועד לתאר ולהסביר את השינויים שנערכו בתכנית הבטחת הכנסה בראשית שנות האלפיים, תוך הדגשה של שני מישורים עיקריים, המישור...

עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות

15.08.2007

קביעת מדיניות מאופיינת בהעדפות, בבחירה בין חלופות שונות ובקבלת החלטות המנחות פעילויות והתנהגויות בכל תחומי החיים. אך יש להדגיש, שגם...

קראו עוד >

עיצוב מדיניות הרווחה בישראל, 2000-2005

15.08.2007

בין הגורמים העיקריים היו השינויים הפוליטיים-אידיאולוגיים, שהתחוללו בארץ בשנים 2005-2000; השינוי הרדיקלי שהתחולל באופי משטר הרווחה שהיה נהוג במדינת ישראל;...

קראו עוד >
  • אברהם דורון

הפרטה חלקית של שירותי רווחה אישיים

15.08.2007

כתוצאה מכך חלק נכבד מן השירותים, שהממשלה מחויבת מתוקף החוק או מעוניינת לספקם לאוכלוסיות שונות, ניתנים באמצעות ארגונים לא-ממשלתיים, ובתוכם...

קראו עוד >
  • יוסף קטן

הפרטת השיכון הציבורי: שינוי או המשכיות במדיניות הדיור

15.08.2007

בסוף שנות השישים התקרב מספר היחידות בדיור הציבורי ל-206,000, כ-23 אחוז ממלאי הדירות במדינה. אולם מאז, משקל הדיור הציבורי ומספר...

קראו עוד >
  • אליה ורצברגר