שירותי הרווחה האישיים – 2007

20.04.2008

האחריות לפיתוח השירותים, לקביעת תוכנם ולמימונם מתרכזת בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים ובידי מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, בעוד הספקת רוב...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מערכת הביטחון הסוציאלי – 2007

20.04.2008

תכליתן לספק רשת הגנה לפרטים ולמשפחות, במקרים של העדר (או התמעטות) הכנסה מעבודה ו/או בשל הוצאות נוספות, בגין מגוון נסיבות....

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הסקר החברתי – 2007

20.04.2008

הסקר נועד להצביע על תחושת הרווחה ותחושת הביטחון החברתי של הציבור בישראל ועל עמדותיו בסוגיות חברתיות שונות. גם השנה הקפדנו,...

קראו עוד >
  • יעקב קופ