עוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל

20.12.2014

בחלקו הראשון נבחנות המגמות בשיעורי העוני בקרב המבוגרים בהשוואה לאוכלוסייה הצעירה יותר. הממצאים מצביעים על מגמת ירידה בשיעורי העוני בקרב...

תקציבי הרווחה לאוכלוסייה המבוגרת בישראל

20.12.2014

הסקירה מצביעה על גידול בקצבאות שמעניק המוסד לביטוח לאומי לקשישים, המסייע להרחיק את הקשישים מעל קו העוני. עם זאת, גובה...

קראו עוד >
  • שגית אזארי-ויזל חיה שטייר

דפוסי ההוצאה על מזון בישראל

20.12.2014

פרק זה מנסה להגדיר הוצאה נורמטיבית לנפש למזון בישראל, כזו שאינה לוקה בחסר אך גם אינה בגדר מותרות. כמו כן...

לוחות ההוצאה החברתית

20.12.2014

פרק זה ב"דוח מצב המדינה" כולל לוחות נתונים שרוכזו במרכז טאוב, המפרטים את הוצאות התקציב הסופיות (למעט שנת הכספים האחרונה)...

קראו עוד >
  • שגית אזארי-ויזל יוליה קוגן

מבנה משפחתי וסוגיות רווחה בקבוצות האוכלוסייה השונות בישראל

22.08.2014

 את התקציר כתבה מנהלת תחום המדיניות במרכז ליאורה בוורס, והוא התפרסם לראשונה כפרק בפרסום מיוחד של האו”ם. בין הנושאים הנסקרים...

קראו עוד >
  • ליאורה בוורס

פנסיות, עוני וקשישים בישראל

22.01.2014

ברובן המכריע של המדינות שנבדקו מדיניות הרווחה והביטוח הלאומי מבטלת כמעט 90 אחוז מהעוני בקרב קשישים, אך יעילותו של מנגנון...

קראו עוד >
  • ליאורה בוורס