עוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל

20.12.2014

בחלקו הראשון נבחנות המגמות בשיעורי העוני בקרב המבוגרים בהשוואה לאוכלוסייה הצעירה יותר. הממצאים מצביעים על מגמת ירידה בשיעורי העוני בקרב...

תקציבי הרווחה לאוכלוסייה המבוגרת בישראל

20.12.2014

הסקירה מצביעה על גידול בקצבאות שמעניק המוסד לביטוח לאומי לקשישים, המסייע להרחיק את הקשישים מעל קו העוני. עם זאת, גובה...

קראו עוד >
  • שגית אזארי-ויזל חיה שטייר

דפוסי ההוצאה על מזון בישראל

20.12.2014

פרק זה מנסה להגדיר הוצאה נורמטיבית לנפש למזון בישראל, כזו שאינה לוקה בחסר אך גם אינה בגדר מותרות. כמו כן...

לוחות ההוצאה החברתית

20.12.2014

פרק זה ב"דוח מצב המדינה" כולל לוחות נתונים שרוכזו במרכז טאוב, המפרטים את הוצאות התקציב הסופיות (למעט שנת הכספים האחרונה)...

קראו עוד >
  • שגית אזארי-ויזל יוליה קוגן