התפתחויות בתחום הרווחה

15.12.2016

נושאי רווחה וביטחון סוציאלי לא עמדו במרכז סדר יומה של ממשלת ישראל בשנתיים האחרונות. אף שרמות אי השוויון ותחולת העוני...

ההוצאה הציבורית על רווחה

15.12.2016

פרק זה סוקר את המגמות בתקציב המוקצה לשירותי הרווחה ב-15 השנים האחרונות. ההוצאה הציבורית על שירותי רווחה בישראל, המיועדת לממן...

עוני ואי שוויון בישראל: מגמות ופירוקים

15.12.2016

הפרק בוחן את המגמות באי השוויון ושיעורי העוני בשנים 2002–2014 ומתייחס בעיקר לאוכלוסיית גילאי העבודה, שתרומתה לאי השוויון בהכנסות ולשינויים...

מיקור חוץ של שירותי רווחה: מגמות ותמורות

15.12.2016

הפרטתם של שירותי הרווחה בישראל הוא תהליך שנמשך מאז שנות השמונים של המאה הקודמת. פרק זה שופך אור על התופעה...

יישום המלצות ועדת אלאלוף: תמונת מצב

15.11.2016

לפי המחקר, במלאות שנתיים להגשת דוח הוועדה  כמחצית מהמלצותיה אומצו באופן מלא או חלקי. לצד זאת, החוקרים מתריעים כי בשל...

יד מושטת לעזרה: תקציב הרווחה בישראל

15.09.2016

ההוצאה הממשלתית על רווחה חברתית ממומשת בשתי דרכים: הראשונה היא תשלומי קצבאות שנועדו להבטיח ביטחון סוציאלי לכל אזרחי ישראל, והשנייה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

תכנית חיסכון לילדים בישראל: רקע וסקירת חלופות‏‏

15.06.2016

הרעיון של חיסכון לילדים מיושם במדינות שונות בעולם זה יותר מעשור, ובשנים האחרונות נדון גם בישראל. תקציר המדיניות הנוכחי בוחן...

עוני ואי שוויון בישראל במבט בין-לאומי

15.01.2016

פרק זה בוחן את ממדי העוני ואי השוויון בישראל לאורך זמן ובהשוואה למדינות ה-OECD , תוך חלוקה לשתי קבוצות עיקריות:...