עוני ואי שוויון בישראל במבט בין-לאומי

15.01.2016

פרק זה בוחן את ממדי העוני ואי השוויון בישראל לאורך זמן ובהשוואה למדינות ה-OECD , תוך חלוקה לשתי קבוצות עיקריות:...