תכנית חיסכון לילדים בישראל: רקע וסקירת חלופות‏‏

15.06.2016

הרעיון של חיסכון לילדים מיושם במדינות שונות בעולם זה יותר מעשור, ובשנים האחרונות נדון גם בישראל. תקציר המדיניות הנוכחי בוחן...