יישום המלצות ועדת אלאלוף: תמונת מצב

15.11.2016

לפי המחקר, במלאות שנתיים להגשת דוח הוועדה  כמחצית מהמלצותיה אומצו באופן מלא או חלקי. לצד זאת, החוקרים מתריעים כי בשל...