עמותות בתחום הרווחה בישראל: תמונת מצב

15.07.2018

תקציר מנהלים עמותות ממלאות תפקיד מרכזי במדיניות הרווחה הישראלית. בשנת 2016 היו בישראל 43 אלף עמותות רשומות, נתון גבוה במיוחד...