מערכת הרווחה במעבר: מבט-על

26.12.2021

ממצאים עיקריים:  בשנת 2020 גדלה ההוצאה החברתית בכ-55 מיליארד ש"ח בעיקר לצורך התמודדות עם משבר הקורונה. כ-69% מהגידול חל עקב...

על הקשר בין ריבוי צעירים, פשיעה אלימה ומחסורים בשוק הנישואים הערבי בישראל

19.12.2021

لتحميل الدراسة كاملة  קיימת הסכמה רחבה במחקר באשר למתאם החיובי בין ריבוי צעירים מנותקים חברתית – כפי שמשתקף בשיעורים גבוהים...