ההוצאה הממשלתית – מבנה, אוכלוסיות יעד ותחזית צרכים