ועדת דוברת, “אופק חדש” ו”עוז לתמורה”: סיפור של דחייה וקבלה