יוקר המחיה בישראל בהשוואה בין-לאומית: פרספקטיבה היסטורית