כיווני ההתפתחות בחינוך המיוחד בישראל: פרספקטיבה בינלאומית