כל המוסיף – גורע? על הקשר בין גודל הכיתה להישגים לימודיים בישראל