לגמור את החודש – הכנסות, הוצאות וחיסכון של משקי בית בישראל