מאפייני רווחה בערים הגדולות: אוכלוסייה, עלייה ומשאבים