מבנה השכר בתעשייה וההשלכות של הנהגת שכר נינמום על עלויות השכר והייצור